Chính Tòa: Thông báo Số 61/TB/GXCT/2015 Chúa Nhật 34 Thường Niên – Năm B

  1. Từ thứ hai 23/11 cho đến chiều thứ bảy 28/11 giáo họ Giuse Viên phụ trách trực phụng vụ.
  2. Thứ năm 26/11 sau thánh lễ 17g00 có giờ Chầu Mình Thánh do giới Lão Thành phụ trách.
  3. Kính mời giáo dân giáo họ Anrê Trông tham dự buổi tĩnh tâm lúc 19g30 tối thứ năm 26/11 để chuẩn bị mừng lễ giáo họ mình. Lễ Kính Thánh Anrê Trần Văn Trông quan thầy của giáo họ mình được cử hành trọng thể lúc 17g00 ngày 27/11. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý cầu nguyện.
  4. Chương trình Giáng Sinh năm nay sẽ có hoan ca và ẩm thực. Ẩm thực và trang hoàng Giáng Sinh sẽ do 12 giáo họ phụ trách, hoan ca sẽ do các giới – ban ngành – đoàn thể cùng 12 giáo họ. Xin mời các đơn vị đến văn phòng giáo xứ để đăng ký các tiết mục hoan ca, hạn chót là Chúa Nhật ngày 29/11/2015.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng