Chính Tòa: Thông báo Số 59TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 31 Thường Niên – Năm B

  1. Chúa nhật 04/11, sau Thánh Lễ Thiếu nhi có Rửa tội cho trẻ em.
  2. Từ thứ hai 05/11 đến thứ bảy 10/11 giáo họ Augustinô Huy trực phụng vụ.
  3. Thứ hai 05/11/2018 vào lúc 09g00 cha Quản Xứ sẽ dâng thánh lễ tại nghĩa trang giáo xứ ở Phú Thượng, giáo xứ có thuê xe cho cộng đoàn đi , xin có mặt lúc 07g30 tại nhà thờ để xe khởi hành.
  4. Thứ ba 06/11/2018, vào lúc 19g30. Mời toàn thể giáo chức tham dự buổi họp Hội Đồng Mục vụ mở rộng tại Hội Trường Giáo xứ để bàn về chương trình đại lễ Giáng Sinh .
  5. Thứ năm 08/11/2018, vào lúc 17g15 Cha Quản xứ sẽ cử hành Thánh lễ Cầu cho các Đức Giám mục, Linh mục và các nam nữ tu sĩ phục vụ tại Giáo xứ Chính Tòa, nay đã qua đời. Mời cộng đoàn sốt sắng tham dự, hiệp ý cầu nguyện. Sau Thánh lễ có giờ Chầu Thánh Thể do Ban Bảo Trợ Học sinh phụ trách.
  6. Chúa nhật 32 Thường niên 11/11/2018. Giáo xứ Chính Tòa Chầu Thánh Thể. Các Phiên Chầu lượt sẽ từ sau Thánh Lễ Tiếng Anh, cụ thể như sau:
  • Từ 11g00 đến 11g30: Ca đoàn Tiếng Anh Emmanuel.
  • Từ 11g30 đến 12g30: CT Thăng Tiến Hôn Nhân + Ban Bác Ái Xã Hội- Caritas do CT Thăng Tiến Hôn Nhân chủ trì.
  • Từ 12g30 đến 13g30: Hội Legio Mariae + Ban Bác Ái Vinh Sơn do Hội Legio chủ trì.
  • Từ 13g30 đến 14g30: Giới Trẻ + Giới Người Cha + Giới Người Mẹ do Giới Trẻ chủ trì.

Và trong các Thánh lễ Chúa nhật 11/11này,  giáo xứ chúng ta sẽ quyên góp giúp  xây dựng nhà thờ Hội Yên. Xin cộng đoàn khi xem lễ rộng tay đóng góp.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng