Chính Tòa: Thông báo Số 58TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 33 Thường Niên – Năm A

  1. Từ Thứ Hai 20/11 đến Chiều Thứ Bảy 25/11 Giáo Họ Phêrô Lựu trực Phụng Vụ.
  2. Thứ Tư 22/11 Lễ nhớ Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Quan Thầy của Ca đoàn Cêcilia và 42 giáo dân. Thánh lễ được cử hành vào lúc 17g00’ Thứ Tư 22/11/2017. Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  3. Thứ Năm 23/11 sau Thánh Lễ 17g00’ có Giờ Chầu Thánh Thể do Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân phụ trách.
  4. Thứ Sáu 24/11 Mừng Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Buổi Sáng có 02 Thánh Lễ:

+ Lúc 05g00’ Thánh lễ Mừng Bổn mạng Hội Đồng Mục vụ Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng và Mừng Ngân Khánh của Cha nguyên phụ tá Marcello Đoàn Minh.

+ Lúc 10g30 Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Đức Giám Mục chủ sự.

Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự và hiệp ý cầu nguyện. Buổi Chiều Thánh Lễ như thường lệ.

  1. Thứ Bảy 25/11/2017, vào lúc 9g00 Cha Quản Xứ sẽ dâng Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Giáo Xứ (Phú Thượng), Giáo Xứ có thuê xe cho Cộng đoàn đi, xin có mặt lúc 07g30 Thứ Bảy 25/11 tại Nhà Thờ để khởi hành.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng