Chính Tòa: Thông báo Số 56TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 29 Thường Niên – Năm C

     1. Thứ hai 28/10 Lễ Kính Thánh Simon quan thầy của 37 giáo dân & Giu đa (Tađêô) quan thầy của 48 giáo dân, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và trong tuần này giáo họ Emmanuel Triệu trực phụng vụ.

     2. Thứ sáu 01/11 Lễ Các Thánh Nam Nữ Lễ Trọng. Thánh lễ được cử hành trọng thể lúc 17g15 do Đức Giám Mục Giáo phận chủ sự. Mời Hội đồng Mục vụ Giáo xứ tham gia đoàn rước. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý cầu nguyện, và lúc 19g30 giáo xứ Chầu Thánh Thể do Ban Thường vụ phụ trách.

     3. Thứ bảy ngày 02/11: Lễ Các Đẳng Linh Hồn: có các Thánh lễ như sau:

          Buổi sáng:

– Lúc 05g00: Thánh lễ trong nhà thờ Chính Tòa như thường lệ.
– Lúc 06g00: Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự Thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho các Linh mục đã qua đời tại Nghĩa Trang Linh Mục Giáo xứ An Ngãi
– Lúc 09g00 tại Nghĩa trang Giáo xứ Chính Tòa ở Phú Thượng: Cha Quản xứ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn, Giáo xứ có thuê xe cho cộng đoàn cùng đi, xin có mặt tại nhà thờ đúng 07g00 để xe khởi hành lúc 07g30 (nếu trời không mưa).

          Buổi chiều:

– Lúc 17g15: Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự Thánh lễ trọng thể cầu nguyện cho các linh hồn tại nhà thờ Chính Tòa. Mời Hội đồng Mục vụ Giáo xứ tham gia đoàn rước

     4. Chúa nhật 03/11 sau thánh lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy 02/11

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng