Chính Tòa: Thông báo Số 57TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 29 Thường Niên – Năm B

  1. Chúa nhật hôm nay 21/10/2018 Khánh Nhật Truyền Giáo là ngày đóng góp cho quỹ Truyền Giáo của HĐGMVN, xin cộng đoàn khi xem lễ rộng tay đóng góp.
  2. Từ thứ hai 22/10 đến thứ bảy 27/10 giáo họ Phêrô Lựu trực phụng vụ.
  3. Kính mời giáo dân giáo họ Phaolô Bường tham dự buổi tĩnh tâm lúc 19g30 tối thứ hai 22/10 để dọn mình mừng lễ bổn mạng giáo họ mình. Lễ Kính Thánh Phaolô Tống Viết Bường được cử hành lúc 17g15 thứ ba 23/10. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  4. Thứ năm 25/10 sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Mình Thánh do Ban Bác Ái Xã Hội-Caritas phụ trách. Mời Cộng đoàn sốt sắng tham dự và hiệp ý cầu nguyện.
  5. Thứ bảy 27/10 vào lúc 16g30 Bế mạc tháng Mân Côi tại Núi Đá Đức Mẹ do Ban Giáo Lý phụ trách. Mời cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  6. Chúa nhật 28/10, Thánh Simon và Giuda (Tađêô) Tông Đồ, Bổn mạng của 82 giáo dân. Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng