Chính Tòa: Thông báo Số 57TB/GXCT/2015-2016 Chúa Nhật 28 Thường Niên – Năm C

  1. Từ thứ hai 10/10 đến thứ bảy 15/10: Giáo họ Augustinô Huy phụ trách trực phụng vụ.
  2. Lớp dự bị hôn nhân của Hạt Đà Nẵng sẽ khai giảng vào lúc 19g15 thứ hai ngày 10/10 tại hội trường nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng và lớp giáo lý dự tòng sẽ khai giảng lúc 19g15 thứ ba 11/10 tại nhà thờ Nội Hà 40 Đinh Tiên Hoàng Đà Nẵng. Xin lấy đơn và nộp đơn tại nhà sách Chính Tòa.
  3. Thứ năm 13/10 sau thánh lễ 17g00 có Phiên Chầu Mình Thánh do Ban Thăng Tiến Hôn Nhân phụ trách và lúc 19g30 có đọc kinh tôn vinh Mẹ hiện ra tại Fatima lần cuối, do hội Legio phụ trách. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  4. Kính mời Ban Điều hành các Giáo họ, trưởng phó các Giới Ban ngành đoàn thể vào lúc 19g30 tối thứ sáu 14/10 về tại Hội trường giáo xứ để dự họp bàn về các Thánh Lễ sắp đến.
  5. Thánh lễ chiều thứ bảy 15/10 tại Núi Đá Đức Mẹ do liên giáo họ Đaminh Khảm, Phaolô Lộc và Đaminh Cẩm cùng phụ trách, giáo họ Đaminh Cẩm chủ trì.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng