Chính Tòa: Thông báo Số 55/TB/GXCT/2015 Chúa Nhật 30 Thường Niên – Năm B

  1. Từ thứ hai 26/10 cho đến chiều thứ bảy 31/10 giáo họ Phêrô Lựu phụ trách trực phụng vụ.
  2. Thứ tư 28/10 lễ Kính Thánh Simon và Giuda (Tađêô) Tông Đồ quan thầy của 80 giáo dân (33 Simon và 47 Tađêô). Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  3. Thứ năm đầu tháng 29/10 sau thánh lễ 17g00 có Chầu Thánh Thể do hội Thăng Thiến Hôn Nhân phụ trách.
  4. Thứ bảy 31/10 bế mạc Tháng Mân Côi, vào lúc 16g30 có Kiệu Đức Mẹ do Ban Giáo Lý phụ trách.
  5. Chúa Nhật 1/11 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 thứ bảy 31/10.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng