Chính Tòa: Thông báo Số 54TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm B

  1. Từ thứ hai 01/10 đến thứ bảy 06/10 giáo họ Đaminh Khảm trực phụng vụ.
  2. Thứ hai 01/10. Kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Bổn mạng của Ca đoàn Thiếu nhi Têrêsa và 347 giáo dân. Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 17g15 chiều cùng ngày. Mời cộng đoàn tham dự và hiệp ý cầu nguyện.
  3. Thứ năm đầu tháng 04/10, Lễ Nhớ Thánh Phanxicô Asidi Bổn mạng của Ca đoàn Thanh niên Phanxicô và 13 giáo dân. Thánh lễ mừng Bổn mạng Ca đoàn sẽ được cử hành vào lúc 17g15 chiều cùng ngày và sau thánh lễ có Giờ Chầu Mình Thánh do Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân phụ trách, mời cộng đoàn sốt sắng tham dự và hiệp ý cầu nguyện.
  4. Thứ sáu đầu tháng 05/10, vào lúc 19g30 có giờ Chầu Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu do Ban Thường vụ phụ trách. Mời Cộng đoàn sốt sắng tham dự đông đủ.
  5. Thứ bảy đầu tháng 06/10. Lễ Thánh Phanxicô Trần Văn Trung. Bổn mạng Giới Người Cha. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 05g00 sáng cùng ngày. Mời cộng đoàn sốt sắng tham dự và hiệp ý cầu nguyện.
  6. Chúa Nhật  07/10 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ.  Xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy 06/10.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng