Chính Tòa: Thông báo Số 54/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm B

  1. Kính mời các ông bà có 25 năm phục vụ giáo xứ theo danh sách đã niêm yết về tham dự Thánh Lễ lúc 05g15 Chúa Nhật, ngày 30/11 và nhận văn bằng tưởng lệ của Tòa Giám mục.
  2. Từ thứ hai 01/12 cho đến hết chiều thứ bảy 06/12 Giáo họ Micae Hy phụ trách trực phụng vụ.
  3. Thứ tư ngày 03/12 lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê quan thầy của cha Nguyên Quản Xứ, TĐD Đặng Đình Canh, cha Nguyên Phó Xứ Nguyễn Văn Thịnh, cha Nguyên Phó Xứ Nguyễn Ngọc Hiến và 118 giáo dân, xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
  4. Thứ năm đầu tháng 04/12 giáo xứ Chầu Thánh Thể lúc 19g30, Ban Phụng Vụ phụ trách.
  5. Chúa Nhật, 07/12 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ. Xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy 06/12.
  6. Mời ban điều hành các giáo họ Micae Hy, Augustino Huy, Ane Thành, Giuse Viên và các ông bà được phân công đọc Thánh Thư ngày Chúa Nhật 30/11 đến nhà xứ nhận lịch phân công tháng 12, xin ký nhận và cập nhật số điện thoại.

 

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng