Chính Tòa: Thông báo Số 53/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật XXXIV Thường Niên – Năm A

  1. Từ thứ hai, 24/11 cho đến hết chiều thứ bảy 29/11 Giáo họ Phêrô Lựu phụ trách trực phụng vụ.
  2. Thứ năm, 27/11 giáo xứ Chầu Thánh Thể, ca đoàn phụ trách.
  3. Kính mời giáo dân giáo họ Anrê Trông tham dự buổi tĩnh tâm lúc 19g00 tối thứ năm, ngày 27/11 để chuẩn bị mừng lễ giáo họ mình. Lễ kính thánh Anrê Trông được cử hành lúc 17g00 thứ sáu, 28/11. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
  4. Trong tuần lễ trực Phụng Vụ xin Ban Điều Hành Các Giới và Giáo Họ chịu trách nhiệm đôn đốc và sắp xếp trong Thánh lễ đoàn thể mình phụ trách. Và để phụng vụ Thánh lễ được sốt sắng, xin các anh chị đọc sách Thánh và lời nguyện ngồi tại hàng ghế đầu trong nhà thờ.
  5. Kính mời các ông bà có 25 năm phục vụ giáo xứ theo danh sách đã niêm yết về tham dự Thánh Lễ lúc 05g15 ngày 30/11 và nhận văn bằng tưởng lệ.

 

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng