THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN
21/11/2021

  1. Thứ Hai 22/11 Lễ Nhớ Thánh nữ Cêcilia, trinh nữ, tử đạo bổn mạng của Ca đoàn Cêcilia và 48 chị em. Thánh lễ mừng Bổn mạng được cử hành lúc 05g00 cùng ngày, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  2. Thứ Tư 24/11 Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam, Bổn mạng Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ Chính Tòa, Thánh lễ được cử hành trọng thể lúc 17g00 cùng ngày, xin cộng đoàn hiệp thông tham dự. Sau Thánh lễ là buổi gặp gỡ để chia tay với Cha phụ tá Phêrô Trần Văn Thủy về nhận sứ vụ mới tại giáo xứ Trà Kiệu.
  3. Thứ Năm 25/11, sau Thánh lễ chiều 17g00 là giờ Chầu Thánh Thể do Ban Giáo lý phụ trách.
  4. Chúa nhật 28/11, trong thánh lễ lúc 17g00, Đức Giám mục giáo phận sẽ giới thiệu 02 tân linh mục Phêrô Nguyễn Quí Khôi và Đôminicô Nguyễn Văn Hiển về phụ tá giáo xứ Chính Tòa.