Chính Tòa: Thông báo Số 52TB/GXCT/2015-2016 Chúa Nhật 25 Thường Niên – Năm C

  1. Chúa nhật 18/9, vào lúc 19g30 kính mời cộng đoàn giáo dân giáo họ Emmanuel Triệu tham dự Tĩnh Tâm tại nhà thờ Chính Tòa để chuẩn bị mừng kính Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, bổn mạng giáo họ và Thánh lễ mừng bổn mạng giáo họ Emmanuel Triệu sẽ được cử hành lúc 17g15 thứ hai 19/9, xin Cộng đoàn tham dự và hiệp ý cầu nguyện.
  2. Từ thứ hai 19/9 đến thứ bảy 24/9: Giáo họ Đaminh Cẩm phụ trách trực phụng vụ.
  3. Theo ý Đức Thánh Cha về việc mời gọi các Giáo phận hiệp thông với Đức Thánh Cha trong ngày cầu nguyện hòa bình cho thế giới, 20/9/2016. Vì vậy Đức Giám mục Giáo phận sẽ cử hành thánh lễ vào lúc 17g15 thứ ba 20/9 tại nhà thờ Chính Tòa để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, mời cộng đoàn sốt sắng tham dự đông đủ.
  4. Sau thánh lễ 17g15 thứ năm 22/9, sẽ có phiên Chầu Thánh Thể do Hội Legio Mariæ phụ trách.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng