THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN
13/11/2022

  1. Chúa Nhật 13/11 KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM là phiên Chầu Lượt của giáo xứ Chính Tòa đại diện cho Giáo Phận. Các phiên Chầu cụ thể đã được niêm yết trên bảng thông báo (từ 11g00 đến 15g00). Kính mời toàn thể giáo dân trong giáo xứ tham dự trong tinh thần Hiệp Thông cùng sống Đức Tin và Loan Báo Tin Mừng.
  2. Thứ Ba 15/11/2022 vào lúc 19g30 sẽ khai giảng lớp Giáo Lý Hôn Nhân và Dự Tòng tại giáo xứ Chính Tòa.
  3. Thứ Năm 17/11/2022 lễ Kính Thánh Nữ Elisabeth Quan Thầy của hội Bác Ái Vinh Sơn OZANAM giáo xứ Chính Tòa, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.