THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN
06/11/2022

  1. Chúa Nhật 06/11 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ.
  2. Kính mời Trưởng 12 giáo họ, Trưởng các Giới, Ban, Đoàn Thể sau thánh lễ 15g00 Chúa Nhật 06/11 đến văn phòng giáo xứ để nhận Bản góp ý về các hoạt động trong đời sống hiệp hành của Giáo xứ hiện nay.
  3. Chúa  Nhật 13/11/2022 vào lúc 05g30, Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Linh mục Quản xứ sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn các nhà Truyền Giáo, các Giám Mục, Linh Mục, Tu sĩ Nam Nữ phục vụ trong giáo xứ Chính Tòa đã qua đời. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện. Và lúc 11g00 sẽ có các phiên Chầu Lượt đến 15g00. Cụ thể các Phiên Chầu sẽ được thông báo và niêm yết trên Bảng thông báo.
  4. Thứ Hai 14/11, lúc 17g15, Linh mục Quản Xứ sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các giáo chức phục vụ trong Giáo xứ đã qua đời.
  5. Thứ Ba 15/11/2022 vào lúc 19g30 khai giảng lớp Giáo Lý Dự tòng và Hôn nhân tại Giáo xứ Chính Tòa. Quý Ông Bà Anh Chị Em có nhu cầu xin vui lòng lấy giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ và liên lạc với Linh mục Dominico Hiển hoặc Linh mục P. Xaviê Nhật để đăng ký.