THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN

07/11/2021

  1. Chúa nhật 07/11 sau thánh lễ 08g00 có rửa tội cho các em nhỏ.
  2. Thứ tư 10/11 vào lúc 17g00 thánh lễ cầu cho các Linh hồn các Giám mục, Linh mục và Tu sĩ nam nữ phục vụ tại Giáo xứ Chinh Toà đã qua đời và thứ Năm 11/11 cũng vào lúc 17g00, Thánh lễ cầu cho các Giáo chức trong HĐMV GX Chính Toà và các tín hữu đã qua đời. Kính mời cộng đoàn sốt sắng tham dự , hiệp ý cầu nguyện trong 2 Thánh lễ nói trên. Mời các giáo chức tham gia đoàn rước.
  3. Thứ Tư 10/11, vào lúc 19g30, kính mời toàn thể HĐMV tham dự buổi họp tại Hội trường để bàn về việc bầu cử cho nhiệm kỳ sắp đến.
  4. Thứ năm 11/11, sau Thánh lễ 17g00 là giờ Chầu Thánh Thể do Ban Thường vụ phụ trách.
  5. Thứ Sáu 12/11 Lễ nhớ Thánh Josaphat, Quan Thầy của 01 giáo dân, xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.