THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

31/10/2021

 1. Tối nay, thứ Bảy 30/10, vào lúc 19g30 bế mạc Tháng Mân Côi có Kiệu Đức Mẹ. Mời Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ tham gia đoàn kiệu.
 2.  Chúa nhật XXXI Thường niên 31/10, Giáo xứ Chính Tòa Chầu Thánh Thể. Phiên Chầu Lượt cụ thể sau:
  • 11g00-11g45: Hội Legio và Giới Lão Thành phụ trách, ca đoàn Emmanuel phụ trách hát Chầu .
  • 12g00 – 12g45: Hội Bác Ái Vinh Sơn và ban Caritas phụ trách. Ca đoàn Mẹ Lên Trời phụ trách hát Chầu.
  • 13g00 – 13g45: Cộng đoàn Dòng Thánh Phaolô.
  • 14g00-14g45: Đoàn Phan Sinh và Giới Trẻ phụ trách, Ca đoàn Cecilia  phụ trách hát Chầu.
  • Từ 18g00 đến 18g45: Ban Phụ Huynh Giáo Lý và Thừa Tác viên phụ trách, ca đoàn Monica hát Chầu.
  • Từ 19g00 đến 19g45:  Ban Thăng tiến hôn Nhân và Ban Giáo lý, ca đoàn Phanxico hát Chầu.
  • Từ 20g00 đến 20g45: Giới Người Cha và Giới Người Mẹ, ca đoàn Thánh Gia hát Chầu.
   • Kính mời Cộng đoàn sắp xếp và sốt sắng tham dự đông đủ.
 3. Các lễ trọng trong tuần:
  • Thứ hai 01/11, lễ Các Thánh Nam Nữ:
   • 05g00: Thánh lễ sáng
   • 17g00: Thánh lễ chiều, do ĐGM Giáo phận chủ sự.
  • Thứ ba 01/11, lễ cầu cho các Đẳng Linh hồn:
   • 05g00: Thánh lễ sáng 1
   • 06g00: Thánh lễ sáng 2
   • 17g00: Thánh lễ chiều, do ĐGM Giáo phận chủ sự.
  • Các Thánh lễ trên vẫn giới hạn số lượng tham dự và có trực tuyến.
  • Mời Hội Đồng Mục Vụ tham gia đoàn rước trong 2 Thánh lễ chiều 01/11 và 02/11.
 4. Theo sắc lệnh Tòa Thánh được ban hành tháng 10/2020: vào ngày 02/11, “Cầu nguyện cho các tín hữu qua đời. Ơn Toàn Xá được lãnh nhận với những điều kiện sau:
  • Khi viếng Nhà thờ hoặc Nhà nguyện, đọc một Kinh Lạy Cha và một Kinh Tin Kính. (có thể dời vào một ngày khác trong tháng 11).
  • Đối với người già, người bệnh hoặc những ai vì lý do nghiêm trọng không thể ra khỏi nhà, thì phải hiệp nhất thiêng liêng với các tín hữu khác, hoàn toàn xa lánh tội lỗi và với ý hướng thực hành 3 điều kiện thông thường: Xưng tội, Rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Việc làm này được thực hiện trước ảnh Chúa Giêsu hay Đức Mẹ, đọc kinh cầu cho những người đã qua đời hoặc đọc một bài Kinh Thánh…để dâng cho Chúa những đau khổ và khó khăn của mình.
 5. Thứ tư 03/11 lễ Thánh Mactino Porres quan thầy của Ban Trợ Táng và 11 anh em xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
 6. Thứ Năm 04/11, sau thánh lễ 17g00 có giờ Chầu Thánh Thể, do Giới Trẻ phụ trách.
 7. Chúa nhật 07/11, sau thánh lễ 08g00, có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp giấy giới thiệu tại nhà sách, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy 06/11/2021.