Chính Tòa: Thông báo Số 49TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật 22 Thường Niên – Năm B

 1. Chúa nhật 02/9 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ.
 2. Từ thứ hai 03/9 đến thứ bảy 08/9 giáo họ Emmanuel Triệu trực phụng vụ, và lúc 19g cùng ngày tại sân đá bóng Huy Hoàng số 86 Duy Tân sẽ có trận chung kết của hai đội Phêrô Lựu & Anrê Trông, xin cộng đoàn tham dự cổ vũ.
 3. Thứ tư ngày 05/9 vào lúc 17g15 lễ Thánh Têrêxa Calcutta bổn mạng của Ban Bác Ái Xã Hội-Caritas giáo xứ Chính Tòa. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý cầu nguyện.
 4. Khóa giáo lý hôn nhân lần thứ 46 của Hạt Đà Nẵng sẽ khai giảng vào lúc 19g30 tối tư 05/9/2018.
 5. Thứ năm 06/9 sau thánh lễ 17g15 có giờ Chầu Thánh Thể do Giới Trẻ phụ trách và từ nay giáo xứ chúng ta sẽ không có Giờ Chầu đầu tháng vào lúc 19g30 như trước đây.
 6. Thứ sáu 07/9 đầu tháng, vào lúc 19g 30 có Giờ Chầu Đền Tạ Trái Tim Chúa Giê Su. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
 7. Những ai muốn cho áo quần, đồ gia dụng còn sử dụng được( không cũ quá) xin nộp cho ủy viên BAXH của giáo họ mình.
 8. Kế hoach Khai giảng Giáo lý GXCT năm học 2018-2019:
 • Chúa nhật 25/8 và 02/9:Phát và nhận đơn lớp Mẫu giáo (5 tuổi); Lớp 1 (6 tuổi) và các em chưa học giáo lý các năm trước.
 • Chúa nhật 09/9: Tập trung tất cả các học sinh giáo lý trong giáo xứ.
 • Chúa nhật 16/9: Thánh lễ khai giảng.

Xin quý vị phụ huynh và Ban Điều hành các Giáo họ quan tâm và nhắc nhở các em tham gia học giáo lý đúng tuổi và đầy đủ.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng