Chính Tòa: Thông báo Số 49/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm A

  1. Chúa Nhật, 02/11 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ.
  2. Hội Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình kính mời các anh chị đã dự khóa 616 và các song nguyền thuộc liên gia Chính Tòa đến tại hội trường giáo xứ để dự họp lúc 19g30 tối Chúa Nhật 02/11, xin cám ơn.
  3. Từ thứ hai, 03/11 cho đến hết chiều thứ bảy, 08/11 Giáo họ Đaminh Khảm phụ trách trực phụng vụ.
  4. Sáng thứ hai, 03/11 vào lúc 8g30 Cha quản xứ sẽ dâng Thánh lễ tại nghĩa trang giáo xứ, có thuê xe cho giáo dân, xe khởi hành lúc 7g00 tại sân nhà thờ.
  5. Thứ hai, 03/11 lễ Thánh Mactinô Poret quan thầy của ban Trợ Táng và 04 giáo dân, thánh lễ được cử hành lúc 17g00. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện và lúc 19g30 kính mời các chị Giới Người Mẹ tham dự họp thường kỳ.
  6. Thứ tư, 05/11, vào lúc 17g00 giáo xứ sẽ tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho các Giám Mục, các Linh Mục, tu sỹ Nam Nữ đã phục vụ cho giáo xứ nay đã qua đời, xin mời cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  7. Lớp dự bị hôn nhân của hạt Đà Nẵng sẽ khai giảng lúc 19g30 thứ hai, ngày 03/11/2014 tại hội trường giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng.
  8. Thứ năm đầu tháng, 06/11 giáo xứ Chầu Thánh Thể lúc 19g30, Ban Phụng Vụ phụ trách.

 

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng