THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN
24/10/2021

  1. Chúa Nhật thứ 30 Mùa Thường Niên, năm B là Chúa Nhật Truyền Giáo, là ngày đóng góp cho quỹ Truyền Giáo của HĐGMVN. Vì lý do dịch bệnh, anh chị em tín hữu chưa thể trực tiếp tham dự thánh lễ. Vì thế, việc đóng góp cho quỹ Truyền Giáo sẽ dời vào một ngày Chúa Nhật sẽ được thông báo sau.
  2. Thứ Năm 28/10, lễ kính thánh Simon và thánh Giuđa (Tađêô) tông đồ, quan thầy của 104 giáo dân xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện; và sau thánh lễ 17g00 có Giờ Chầu Thánh Thể do Giới Người Mẹ phụ trách.
  3. Thứ Bảy 30/10, vào lúc 19g30 tại Núi Đá Đức Mẹ Lộ Đức có giờ Kinh Tôn Vinh Đức Mẹ, bế mạc Tháng Mân Côi. Xin cộng đoàn hiệp thông tham dự.