Chính Tòa: Thông báo Số 48TB/GXCT/2015-2016 Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm C

  1. Kính mời giáo dân GH Giuse Viên tham dự buổi tĩnh tâm lúc 19g30 tối Chúa nhật 21/8 để chuẩn bị mừng lễ bổn mạng GH mình. Lễ Kính Thánh Giuse Đặng Đình Viên được cử hành lúc 17g15 thứ hai 22/8. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự và hiệp ý cầu nguyện.
  2. Từ thứ hai 22/8 đến thứ bảy 27/8: Giáo họ Anrê Trông phụ trách trực phụng vụ.
  3. Thứ ba 23/8 Thánh Rosa Lima, Bổn mạng của 18 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và lúc 17g15 thánh lễ Tạ Ơn do Đức Giám Mục Giáo Phận, Đức Giám Mục Hải Phòng và các Linh Mục cùng lớp đồng tế, xin cộng đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý tạ ơn Chúa với Quý Đức Cha và các Cha.
  4. Thứ tư 24/8 Lễ Kính Thánh Batôlômêô Tông đồ. Bổn mạng của 21 giáo dân. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự và hiệp ý cầu nguyện. Lúc 19g30 mời các chị giới Nguời Mẹ tham dự buổi tĩnh tâm để chuẩn bị mừng lễ bổn mạng của mình.
  5. Thứ năm 25/8 thánh lễ 05g00 kínhThánh Louis, Bổn mạng của 06 giáo dân, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện, và lúc 17g15 thánh lễ mừng bổn mạng Ca Đoàn Mônica, Giới Người Mẹ và 14 giáo dân. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự, sau thánh lễ có phiên Chầu Mình Thánh do Giới Người Mẹ phụ trách.
  6. Thứ bảy 27/8 vào lúc 05g00 có Thánh lễ Vĩnh Khấn mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh, Ngân Khánh của Nữ Tu Dòng Thánh Phaolô, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng