Chính Tòa: Thông báo Số 48/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật XXX Thường Niên – Năm A

  1. Từ thứ hai, 27/10 cho đến hết chiều thứ bảy, 01/11 Giáo họ Giuse Khang phụ trách trực phụng vụ.
  2. Thứ ba, 28/10 lễ kính Thánh Simon và Thánh Giuđa Tađêô, giáo xứ chúng ta có 32 giáo dân mang tên thánh Simon và 48 giáo dân mang tên thánh Giuđa Tađêô, xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
  3. Thứ năm, 30/10 giáo xứ Chầu Thánh Thể đoàn Phan Sinh phụ trách.
  4. Thứ bảy, 01/11 đầu tháng Lễ Trọng Kính Các Thánh Nam Nữ, xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  5. Chúa Nhật, 02/11 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ. Xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy, 01/11.
  6. Lớp dự bị hôn nhân của hạt Đà Nẵng sẽ khai giảng lúc 19g30 thứ hai ngày, 03/11/2014 tại hội trường giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng. Xin lấy đơn và nộp đơn tại văn phòng giáo lý hôn nhân hoặc nhà sách Chính Tòa.

 

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng