Chính Tòa: Thông báo Số 47/TB/GXCT/2014 Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm A

  1. Chúa Nhật, 19/9/2014 là ngày Khánh nhật truyền giáo, tất cả các oi trong các Thánh lễ ngày Chúa nhật này sẽ được gởi về cho quỹ Truyền giáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Xin cộng đoàn rộng tay đóng góp.
  2. Từ thứ hai, 20/10 cho đến hết chiều thứ bảy, 25/10 Giáo họ Anre Trông phụ trách trực phụng vụ.
  3. Kính mời giáo dân giáo họ Phaolô Bường tham dự buổi tĩnh tâm lúc 19g00 tối thư tư ngày 22/10 để chuẩn bị mừng lễ giáo họ mình. Lễ kính thánh Phaolô Bường được cử hành lúc 17g00 thứ năm, 23/10. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
  4. Chiều thứ bảy, 25/10 bế mạc Tháng Mân Côi vào lúc 16g30 có kiệu Đức Mẹ, ban Giáo Lý phụ trách.
  5. Lớp dự bị hôn nhân của hạt Đà Nẵng sẽ khai giảng lúc 19g30 thứ hai ngày 03/11/2014 tại hội trường giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng. Xin lấy đơn và nộp đơn tại văn phòng giáo lý hôn nhân hoặc nhà sách Chính Tòa.

 

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng