Chính Tòa: Thông báo Số 46/TB/GXCT/2015 Chúa Nhật 22 Thường Niên – Năm B

  1. Chúa Nhật 30/8, sau lễ Thiếu Nhi, tất cả các em thiếu nhi trong giáo xứ sẽ tập trung xếp lớp sau Thánh Lễ thiếu nhi (08g00 sáng). Xin các gia đình, Ban Điều Hành 12 giáo họ cho các em sinh năm 1997 đến 2009 đến học Giáo lý.
  2. Từ thứ hai 31/8 cho đến chiều thứ bảy 05/9 giáo họ Giuse Viên phụ trách trực phụng vụ.
  3. 19g30 thứ năm đầu tháng 03/9, có giờ chầu Thánh Thể cầu nguyện đặc biệt cho năm học 2015-2016 do Ban Giáo Lý và Ban Phụng Vụ phụ trách. xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  4. Chúa Nhật 06/9, sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy 05/9.
  5. Lớp Dự Bị Hôn Nhân của hạt Đà Nẵng sẽ khai giảng vào lúc 19g15 thứ hai ngày 07/9 tại hội trường giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng.
  6. Lớp Giáo Lý Dự Tòng của hạt Đà nẵng sẽ khai giảng vào lúc 19g15 thứ ba 08/9/2015 tại hội trường giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng. Xin lấy đơn và nộp tại nhà sách Chính Tòa Đà Nẵng.
  7. Mời BĐH các Giáo họ Giuse Viên, Emmanuel Triệu, Phaolô Bường, Anrê Trông và các anh chị đọc sách đến nhà xứ nhận phân công phụng vụ tháng 9.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng