Thông báo: Số 46/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm A

  1. Vào lúc 19g15 ngày Chúa Nhật, 12/10/2014, kính mời phụ huynh các em lớp Tuyên xưng Đức Tin đến tại phòng C13 (tầng 2) và phụ huynh các em khối lớp Xưng Tội & Rước Lễ lần đầu đến tại Hội trường giáo xứ để tham dự buổi họp.
  2. Từ thứ hai, 13/10 cho đến hết chiều thứ bảy, 18/10 Giáo họ Phaolô Bường phụ trách trực phụng vụ và trong thánh lễ chiều thứ bảy tại Núi Đá, các giáo họ Đaminh Khảm, Phaolô Lộc, Đaminh Cẩm phụ trách phụng vụ. Giáo họ Đaminh Cẩm chủ trì.
  3. Tối thứ hai ngày 13/10/2014, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima, lúc 19g30 có đọc Kinh tại Núi Đá. Hội Legio phụ trách, xin Cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  4. Thứ năm 16/10 giáo xứ Chầu Thánh Thể, Giới Trẻ phụ trách.
  5. Thứ bảy Lễ kính Thánh Luca, tác giả Tin Mừng, Quan Thầy của 11 giáo dân, Xin Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
  6. Chúa Nhật 19/9/2014 là ngày Khánh nhật truyền giáo, tất cả các oi trong các Thánh lễ ngày Chúa Nhật này sẽ được gởi về cho quỹ Truyền giáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Xin cộng đoàn rộng tay đóng góp.
  7. Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình sẽ tổ chức khóa mới vào ngày 24-25 tháng 10 tới đây tại Hội trường giáo xứ Chính Tòa. Xin mời các đôi vợ chồng đăng ký tham gia. Muốn biết chi tiết về chương trình này, xin gặp Cha Quản xứ hoặc Ông Cung hay Ông Từ.

 

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng