1. Từ thứ Hai 21/9 đến thứ bảy 26/9. Giáo họ Giuse Viên trực phụng vụ.
  2. Thứ hai 21/9, Lễ kính Thánh Matthêu, Tông đồ, Quan Thầy của 57 giáo dân và thứ tư 23/9, Lễ nhớ Thánh Piô Pietrenxina ( Piô 5 dấu), Quan Thầy của Thừa Tác Viên giáo xứ Chính Tòa. Thánh lễ mừng bổn mạng của Thừa Tác Viên sẽ được cử hành lúc 05g00 ngày thứ tư 23/9. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  3. Thứ Năm 24/9 sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do Thừa Tác viên Giáo xứ Chính Tòa phụ trách.
  4. Xin cộng đoàn tiếp tục đóng góp cho Quỹ Bác ái xã hội của HĐGMVN tại các thùng dâng cúng được đặt trong Nhà Thờ.
  5. Chúa nhật 27/9, kính mời phụ huynh có con em trong độ tuổi học giáo lý ( khuyến khích các em sinh năm 2015 tham gia lớp mẫu giáo) đến tại văn phòng Ban Giáo lý GXCT để nhận đơn xin nhập học Giáo lý niên khóa 2020-2021. ( Xin xem Kế hoạch chi tiết được niêm yết trên các bảng thông báo)
  6. Kính mời Trưởng các giáo họ, và Giới, Ban, Đoàn thể đến Nhà xứ để nhận thông báo phân công tháng Mân Côi.