Chính Tòa: Thông báo Số 44TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm A

  1. Từ Thứ Hai 28/8 Đến Thứ Bảy 02/9, Giáo họ Phêrô Lựu trực phụng vụ.
  2. Thứ Hai 28/8 Lễ Nhớ Thánh Augustino, bổn mạng của 17 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  3. Thứ Năm 31/8 sau Thánh lễ 17g15 giáo xứ Chầu Thánh Thể do Ban Thăng Tiến Hôn Nhân phụ trách.
  4. Chúa Nhật 03/9 sau Lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp Giấy Giới Thiệu tại Văn Phòng Giáo Xứ, Cha Mẹ Và Người Đỡ Đầu đến Nhà Thờ tập nghi thức vào lúc 19g30 Thứ Bảy 02/9.
  5. Chúa Nhật 03/9 sau lễ Thiếu Nhi mời Quý Phụ huynh có con em chưa học Giáo lý xin đến Văn Phòng Giáo Lý để nhận Đơn Nhập Học và làm Hồ sơ cho Năm Học Giáo Lý 2017- 2018. (Các em đã học giáo lý năm trước thì không làm lại hồ sơ)

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng