Chính Tòa: Thông báo Số 44/TB/GXCT/2015 Chúa Nhật 20 Thường Niên – Năm B

  1. Từ thứ hai 17/8 cho đến chiều thứ bảy 22/8 giáo họ Augustino Huy phụ trách trực phụng vụ.
  2. Thứ năm 20/8, sau Thánh lễ 17g00 có Chầu Thánh Thể do ca đoàn phụ trách.
  3. Kính mời giáo dân giáo họ Giuse Viên tham dự buổi tĩnh tâm lúc 19g30 tối thứ năm 20/8. Lễ kính Thánh Giu Se Đặng Đình Viên được cử hành vào lúc 17g thứ sáu 21/8. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  4. Mời tất cả giáo lý viên, cộng tác viên vào lúc 09g00 chúa nhật 23/8 đến văn phòng dự họp để chuẩn bị năm học giáo lý mới 2015- 2016.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng