Thông báo: Số 44/TB/GXCT/2014, Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm A

  1. Từ thứ hai, 29/9 cho đến hết chiều thứ bảy, 04/10 Giáo họ Giuse Viên phụ trách trực phụng vụ và trong thánh lễ chiều thứ bảy tại Núi Đá, các giáo họ Phaolô Bường, Anrê Trông, Giuse Khang phụ trách phụng vụ. Giáo họ Anrê Trông chủ trì.
  2. Thứ hai, 29/9 Lễ kính các Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Micae, Gaprien và Raphaen, quan thầy của Ban Kèn giáo xứ và 64 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
  3. Mời các chị giới Người mẹ tham dự buổi họp thường kỳ lúc 19g30 tối thứ hai, 29/9.
  4. Thứ tư, 01/10 lễ kính thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu quan thầy của ca đoàn Thiếu Nhi và 336 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
  5. Thứ năm đầu tháng, 02/10 giáo xứ Chầu Thánh Thể lúc 19g30, Ban Phụng Vụ phụ trách.
  6. Thứ bảy, 04/10 Lễ nhớ Thánh Phanxicô Assisi, quan thầy của Ca đoàn Thanh niên và 13 giáo dân và lúc 17g00 Thánh Lễ Đồng Tế kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi tại Núi Đá và hai Cha tân phụ tá GB Phan Đình Lượng và Tôma Nguyễn Văn Tâm nhận trách vụ tại giáo xứ Chính Tòa, xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  7. Chúa Nhật, 05/10 sau lễ Thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ. Xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy, 04/10.
  8. Mời ban điều hành các giáo họ Giuse Viên, Emmanuel Triệu, Phaolô Bường, Anrê Trông, Giuse Khang và các anh chị được phân công đọc Thánh Thư ngày Chúa Nhật đến nhà xứ nhận lịch phân công tháng mười.

 

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng