Chính Tòa: Thông báo Số 43TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 20 Thường Niên – Năm A

  1. Từ Thứ Hai 21/8 đến Thứ Bảy 26/8, Giáo họ Đaminh Cẩm trực phụng vụ.
  2. Kính mời giáo dân Giáo họ Giuse Viên tham dự buổi tĩnh tâm lúc 19g30 Chúa Nhật 20/8 để mừng lễ Bổn mạng Giáo họ. Lễ Kính Thánh Giuse Đặng Đình Viên được cử hành trọng thể lúc 17g15 Thứ Hai 21/8. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý cầu nguyện.
  3. Thứ Tư 23/8 Thánh Rosa Lima quan thầy của 11 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  4. Thứ Năm 24/8 Lễ Kính Thánh Batôlômêô Tông đồ, bổn mạng của 19 giáo dân, sau thánh lễ chiều có giờ Chầu Mình Thánh do hội Legio phụ trách, xin cộng đoàn sốt sắng tham dự và hiệp ý cầu nguyện.
  5. Lúc 9g30 Sáng Thứ Năm 24/8 Cha Antôn Nguyễn Quyền sẽ dâng Lễ Tạ Ơn 10 năm Linh mục và Mừng Đại Thọ Bà Cố Anna Trần thị Hoan, xin mời cộng đoàn tham dự hiệp ý cầu nguyện.
  6. Thứ Sáu 25/8, Thánh lễ 17g15, Lễ Nhớ Thánh Monica bổn mạng của Giới Người Mẹ, Ca đoàn Monica và 14 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng