THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

05/9/2021

  1. Chúa nhật 05/09, Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu, Quan Thầy của Ban Bác ái xã hội-Caritas GX Chính Tòa ĐN. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
  2. Hướng đến mừng kỷ niệm 136 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu (11/9/1985) và theo Thư Kêu Gọi  của Đức Giám mục Giáo phận. Vào lúc 19g30 các ngày từ Thứ năm 02/9 đến Thứ Sáu 10/9. Giáo phận cử hành trục tuyến Tuần Cửu Nhật kính Đức Maria, Mẹ Trà Kiệu tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng. Kính mời toàn thể cộng đồng sốt sắng tham dự và hiệp thông cầu nguyện cho mọi người được bình an và vượt qua thử thách trong cơn dịch bệnh Covid 19 đầy phức tạp và hiểm nguy.