Chính Tòa: Thông báo Số 39/TB/GXCT/2015 Chúa Nhật 17 Thường Niên – Năm B

  1. Chúa Nhật 02/8, sau Thánh lễ Thiếu nhi sẽ có rửa tội cho trẻ em.
  2. Từ thứ hai 03/8 cho đến chiều thứ bảy 08/8 giáo họ Phêrô Lựu phụ trách trực phụng vụ.
  3. Thứ hai 03/8 vào lúc 19g30, mời các Chị trong Giới Người Mẹ đến Nhà Thờ để họp thường kỳ hàng tháng.
  4. Thứ ba 04/8 Lễ nhớ Thánh Gioan Maria Vianney, Bổn mạng các Linh mục, trong Giáo xứ chúng ta có 03 giáo dân mang tên Ngài, và vào lúc 05g30 sáng, Thánh lễ truyền chức Linh mục cho 08 Thầy Phó Tế được cử hành trước tiền sãnh Nhà Thờ Chính Tòa do Đức Giám mục Chủ tế. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự và hiệp thông cầu nguyện.
  5. Thứ năm 06/8 Lễ Chúa Hiển Dung. Lễ Kính và lúc 19g30 có Chầu Thánh Thể đầu tháng do ban Phụng Vụ phụ trách. Xin Cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  6. Thứ sáu 07/8, lúc 17g00 Thánh Lễ tạ ơn của Các Tân Linh mục được cử hành tại Nhà Thờ Chính Tòa. Xin Cộng đoàn sốt sắng tham dự và hiệp thông cầu nguyện cho các Ngài.
  7. Thứ bảy 08/8, Lễ nhớ Thánh Đaminh, Quan Thầy của 69 giáo dân. Xin cộng đoàn sốt sắng hiệp thông cầu nguyện.
  8. Giáo dân muốn đi La Vang dự lễ ngày 14/8 và 15/8, xin đăng ký và mua vé vào mỗi buổi chiều lúc 16g00 đến 18g00 từ ngày thứ hai 03/8 tại trước Phòng Bác ái Vinh Sơn (Gặp A. Ngọc Ban Trật Tự)
  9. Những gia đình nào có con em đang học đại học, cao đẳng hoặc vừa tốt nghiệp phổ thông hoặc học xong lớp 10 và lớp 11 muốn dâng mình cho Chúa để làm Linh mục, xin đăng ký với Cha Sở trong tuần này để làm hồ sơ thi tuyển vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng