Chính Tòa: Thông báo Số 40TB/GXCT/2015-2016 Chúa Nhật 14 Thường Niên – Năm C

  1. Chúa nhật 03/7, sau Lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ. Cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy 02/7/2016.
  2. Từ thứ hai 04/7 đến thứ bảy 09/7: Giáo họ Phêrô Lựu phụ trách trực phụng vụ.
  3. Vào lúc 19g30 tối thứ hai 04/7/2016, kính mời các chị em trong Giới Người Mẹ tham dự họp định kỳ hàng tháng.
  4. Thứ tư 06/7 Lễ Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo. Quan Thầy của 09 giáo dân. Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  5. Thứ năm 07/7 vào lúc 05g00 sáng, tại Núi Đá Đức Mẹ Nhà thờ Chính Tòa, ĐGM giáo phận chủ sự thánh lễ đồng tế giỗ 3 năm Đức cố Giám mục Phanxicô Xaviê. Xin Cộng đoàn sốt sắng tham dự, hiệp ý cầu nguyện.
  6. Sau Thánh lễ 17g15 thứ năm sẽ có 03 phiên chầu như sau:

– Sau Thánh lễ 19g00: Hội Légio và Đoàn Phan Sinh phụ trách.

– Từ 19g00- 20g00: Các Giáo họ Anrê Trông và Giuse Khang phụ trách.

– Từ 20g30 – 21g00: Ban Thăng Tiến Hôn Nhân và Nhóm Lòng Thương Xót phụ trách.

  1. Cũng như mọi năm vào đầu tháng bảy, giáo xứ quyên góp tiền để giúp các em học sinh nghèo trong giáo xứ vào năm học mới, xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ bằng cách bỏ vào thùng tại bãi gửi xe trong sân nhà thờ, hay gửi nơi Quý Cha Giáo xứ Chính Tòa hoặc các vị trong Hội đồng Mục vụ.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng