Chính Tòa: Thông báo Số 39/TB/GXCT/2015 Chúa Nhật 17 Thường Niên – Năm B

  1. Từ thứ hai 27/7 cho đến chiều thứ bảy 01/8, giáo họ Đaminh Cẩm phụ trách trực phụng vụ.
  2. Thứ hai 27/7 vào lúc 17g00 Lễ nhớ Thánh Gioankim và Anna quan thầy của giới Lão Thành và 519 giáo dân trong đó gồm 56 Gioankim và 463 Anna. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự hiệp thông cầu nguyện.
  3. Thứ tư 29/7 Lễ nhớ thánh Matta quan thầy của 186 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
  4. Thứ năm 30/7 sau lễ 17g Chầu Thánh Thể, ban Thăng Tiến Hôn Nhân phụ trách.
  5. Thứ sáu 30/7 Lễ nhớ Thánh Inhaxiô Lôyôla, quan thầy của 13 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.
  6. Thứ ba 04/8 vào lúc 5g30 có thánh lễ phong chức cho 08 Linh Mục Giáo Phận Đà Nẵng tại tiền đường giáo xứ Chính Tòa. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự hiệp thông cầu nguyện.
  7. Cũng như mọi năm vào tháng bảy, giáo xứ sẽ quyên góp tiền để giúp các em học sinh nghèo trong giáo xứ vào năm học mới, xin cộng đoàn giúp đỡ bằng cách bỏ vào thùng tại bãi gửi xe trong sân nhà thờ, hay gửi nơi các cha giáo xứ Chính Tòa hoặc các vị trong Hội đồng Mục vụ.
  8. Đền Thánh Đức Mẹ La Vang đang được Hội Đồng Giám mục Việt Nam xây dựng lại và rất cần đến sự đóng góp của quý vị giáo dân, vì vậy mỗi gia đình trong giáo xứ khi đi lễ xin rộng tay bỏ tiền vào thùng dâng cúng kèm theo phong bì đã gửi đặt trong nhà thờ, hoặc gửi trực tiếp cho Cha Quản xứ hoặc gửi cho các vị trong Hội đồng giáo xứ Chính Tòa.
  9. Những gia đình nào có con em đang học đại học, cao đẳng hoặc vừa tốt nghiệp phổ thông hoặc học xong lớp 10 và lớp 11 muốn dâng mình cho Chúa để làm Linh mục, xin đăng ký với Cha Sở trong tuần này để làm hồ sơ thi tuyển vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng