Chính Tòa: Thông báo Số 37TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 14 Thường Niên – Năm A

  1. Chúa nhật 09/7/2017 vào lúc 8g00 thánh lễ bế giảng năm học giáo lý thiếu nhi. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  2. Từ thứ hai 10/7 đến thứ bảy 15/7, Giáo họ Emmanuel Triệu trực phụng vụ.
  3. Thứ ba 11/7 lễ nhớ thánh Bênêđictô bổn mạng của 37 giáo dân, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  4. Thứ tư 12/7, vào lúc 17g15 Thánh lễ mừng kính Bổn mạng Giáo họ Anê Lê Thị Thành. Xin Cộng đoàn sốt sắng tham dự và hiệp ý cầu nguyện.
  5. Thứ năm 13/7 sau thánh lễ 17g có giờ Chầu Thánh Thể do ca đoàn phụ trách, và lúc 19g30 đọc kinh tôn vinh Mẹ tại Núi Đá do hội Legio phụ trách.
  6. Thứ bảy 15/7 lễ nhớ Thánh Bônaventura quan thầy của cha Tổng Đại Diện Mai Thái và 13 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  7. Cũng như mọi năm vào tháng bảy, giáo xứ sẽ quyên góp tiền để giúp các em học sinh nghèo trong giáo xứ vào năm học mới, xin cộng đoàn giúp đỡ bằng cách bỏ vào thùng tại bãi gửi xe trong sân nhà thờ, hay gửi nơi Quý Cha Giáo xứ Chính Tòa hoặc các vị trong Hội đồng Mục vụ.
  8. Lớp dự bị hôn nhân của Hạt Đà Nẵng sẽ khai giảng lúc 19g15 thứ hai 17/7/2017 tại hội trường giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng. Xin lấy đơn và nộp tại nhà sách giáo xứ.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng