Chính Tòa: Thông báo Số 37TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật 11 Thường Niên – Năm B

  1. Chúa Nhật 17/6/2018 trong thánh lễ Thiếu Nhi có 70 em sẽ được Rước Chúa Lần Đầu. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự cầu nguyện cho các em.
  2. Từ thứ hai 18/6 đến thứ bảy 23/6 giáo họ Phao lô Bường trực phụng vụ.
  3. Thứ ba 19/6 kỷ niệm 30 năm Tuyên Phong Hiển Thánh cho 117 Vị Tử Đạo Việt Nam và Khai mạc Năm Thánh Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (19/6/2018-24/11/2018). Thánh Lễ sẽ được cử hành trọng thể tại tiền đường giáo xứ Chính Tòa lúc 17g00 do Đức Giám Mục Giáo Phận và Linh Mục Đoàn cùng đồng tế. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam ngày càng vững mạnh trong đức tin.
  4. Thứ năm 21/6 Lễ nhớ Thánh Lu-y Gôn-za-ga, Quan Thầy của 05 giáo dân, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và sau thánh lễ 17g30 sẽ có Giờ Chầu Thánh Thể do Giới Người Mẹ phụ trách.
  5. Chiều Thứ bảy 23/6 Lễ Vọng Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  6. Chúa nhật 24/6 Lễ trọng Mừng Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Quan Thầy của các Cha nguyên phụ tá GB Hồ Thái Sơn, GB Phan Đình Lượng và 174 giáo dân. Xin cộng đoàn sốt sắng hiệp ý cầu nguyện.
  7. Kính mời trưởng phó các giáo họ, trưởng phó các giới ban ngành đoàn thể đến nhà xứ nhận thông báo về ngày lễ khai mạc Năm Thánh 2018.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng