Chính Tòa: Thông báo Số 35TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 12 Thường Niên – Năm A

  1. Từ Thứ Hai 26/6 đến Thứ Bảy 01/7, Giáo họ Anê Thành trực phụng vụ.
  2. Thứ Năm 29/6 Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Lễ trọng. Quan Thầy của 02 Cha nguyên Phó xứ Lê Hưng và Hoàng Gia Thành; Giới Trẻ; Ban Trật Tự và 738 Giáo dân (Phêrô: 381 và Phaolô: 357). Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự và hiệp ý cầu nguyện. Sau Thánh Lễ có Giờ Chầu Thánh Thể do Hội Bác Ái Vinh Sơn phụ trách.
  3. Chúa Nhật 02/7/2017 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ. Xin nộp Giấy Giới Thiệu tại Văn phòng Giáo xứ, Cha Mẹ và Người đỡ đầu đến Nhà Thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy 01/7.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng