I. KIỆU MÌNH THÁNH CHÚA TRỌNG THỂ (19g30 Chúa Nhật 29/05/2016):

  1. Chương trình:

            – Sau Thánh lễ, kiệu Mình Thánh Chúa quanh nhà thờ.

– Dừng trạm tại Núi Đức Mẹ.

– Chầu bế mạc trong nhà thờ.

  1. Phân công:

* Đoàn rước Quốc phục:

+ Thánh Giá – Đèn hầu:

             – Thánh Giá: Ông Tuấn (Gh.Đaminh Khảm)

             – Đèn hầu: Ông Bá (Gh.Giuse Khang) – Ông Hưng (Gh.An-rê Trông)

      – Lọng Thánh Giá: Ông Ly (Gh.Augustinô Huy)

      – Lọng Bàn Kiệu Mình Thánh Chúa: Ông Năm (Gh.Anrê Trông)

+ Tham gia đoàn rước Quốc phục: Quý Chức Trưởng Phó 12 Giáo họ còn lại xin mặc Quốc phục tham gia đoàn rước kiệu.                                    

      (Đề nghị Quý chức có mặt sớm lúc 19g00 để kịp chuẩn bị Quốc phục)

+ Quý Chức:trong Ban Thường vụ, Ban Điều hành các Giới – Ban ngành – Đoàn thể tham gia đoàn rước kiệu (Nam: sơ mi trắng dài tay quần sẩm cà-vạt.    Nữ: áo dài).

+ Các Giới – Đoàn thể có đồng phục riêng: đề nghị mặc để tham gia đoàn rước kiệu.

+ Ban Giáo lý: sắp xếp cho các em thiếu nhi tham gia rước kiệu, đặc biệt khối lớp Xưng Tội Rước Lễ và Thêm Sức.

* Soạn chương trình và hướng dẫn kiệu và Chầu: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ).

* Trang trí Bàn kiệu và hướng dẫn đoàn kiệu: Giới Người Cha.

* Ông Hạ (Giới Người Cha): hỗ trợ kỹ thuật để có thể đặt hào quang trên bàn kiệu.

* Khiêng kiệu: 04 thành viên nam Giới Trẻ.

* Hát trong giờ kiệu + giờ Chầu: Ca đoàn Mẹ Lên Trời.

* Phân phát nến cho cộng đoàn: Giới Người Mẹ (xin thu lại sau giờ chầu).

* Chuẩn bị nến: Bà Thủy (BTV).

* Ánh sáng bàn kiệu và chung quanh nhà thờ: Ban Ánh Sáng.

* Âm thanh khi rước kiệu + giờ Chầu: Ban Âm Thanh.

* Giúp lễ + hương lửa: Ban Lễ Sinh.

* Chiếu silde bài hát: Bà Thủy (BTV).

 

II. THÁNH LỄ MỪNG BỔN MẠNG GIÁO PHẬN VÀ GIÁO XỨ CHÍNH TÒA

 (10g00 sáng thứ sáu 03/06/2016):

          Theo thông báo của Tòa Giám mục, Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày của các Linh mục trong Năm Thánh Lòng Thương xót và cũng là ngày Bổn mạng Giáo phận và Giáo xứ Chính Tòa, Đức Giám mục Giáo phận sẽ dâng Thánh lễ lúc 10g00 sáng thứ sáu (03/06/2016) tại Nhà Thờ Chính Tòa.

 

   PHÂN CÔNG:

1/ Tham gia đoàn rước: 05 vị mặc Quốc phục tham gia đoàn rước từ Tòa Giám Mục (Xin Quý chức có mặt lúc 09g30 để chuẩn bị Quốc phục).

Thánh Giá: Ông Năm (Gh.Anrê Trông)

– Đèn hầu: Ông Hạ (Gh.Phêrô Lựu) – Ông Đạo (Gh.Emmanuel Triệu)

– Lọng Thánh Giá: Ông Luyến (Gh.Đaminh Khảm)

– Lọng Chủ tế: Ông Quang (Gh.Emmanuel Triệu)

 

2/ Phụng vụ Thánh lễ:

Đọc Sách Thánh và Lời nguyện Tín hữu:

Ban Phụng vụ Giáo Phận

Dâng lễ:

Dâng hương: Ông Luyến (Gh.Đaminh Khảm)

Bánh rượu: Ô. Hạ (Gh.Phêrô Lựu) – Ô. Đạo (Gh.Emmanuel Triệu)

Hoa nến: do Ban Phụng vụ mời.

Tập dâng lễ: 19g30 tối thứ năm 02/06/2016 trong nhà thờ.

 

3/ Giới Người Cha:

– Phụ trách treo 02 cờ Thánh Tâm trên Cung Thánh.

– Sắp xếp đủ ghế ngồi cho các Cha đồng tế trên Cung Thánh.

– Dành riêng chỗ ngồi cho 05 Giáo chức tham gia đoàn rước.

– Ổn định chỗ ngồi cho cộng đoàn bên trong + bên ngoài nhà thờ.

– Phụ trách chiêng trống trong Thánh lễ.

4/ Giới Người Mẹ: dọn vệ sinh bên trong và hành lang nhà thờ trong sáng thứ năm (02/06/2016).

5/ Hội Legio + Đoàn Phan Sinh + Giới Lão Thành: tổng vệ sinh dưới sân chung quanh nhà thờ vào chiều thứ năm (02/06/2016) để chuẩn bị cho Thánh lễ 10g00 sáng thứ sáu.

6/ Ban Trật tự: hướng dẫn đoàn rước từ TGM vào nhà thờ và giữ xe.

7/ Ban Lễ sinh, Âm thanh và Ánh sáng: phụ trách công việc như thường lệ.

 

III. THÁNH LỄ MỪNG BỔN MẠNG GIÁO XỨ (17g00 chiều Thứ Bảy 04/06/2016):

Thánh lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu “Bổn mạng Giáo xứ Chính Tòa” được cử hành trọng thể lúc 17g00 tại Núi Đức Mẹ.

PHÂN CÔNG:

w Đoàn rước Quốc phục:

– Thánh Giá: Ông Luyến (Đaminh Khảm)

– Đèn hầu: Ông Dũng (Gh.Phaolô Bường) – Ông Thành (Gh.Augustinô Huy)

* Tham gia đoàn rước Quốc phục: Quý Chức Trưởng Phó 12 Giáo họ còn lại xin mặc Quốc phục tham gia đoàn rước Quốc phục.                             

      (Đề nghị Quý chức có mặt sớm lúc 16g30 để kịp chuẩn bị Quốc phục)

* Quý Chức trong Ban Thường vụ, Ban Điều hành các Giới – Ban ngành – Đoàn thể tham gia đoàn rước (Nam: sơ mi trắng dài tay quần sẩm cà-vạt.          Nữ: áo dài).

* Phụng vụ Thánh lễ:

   – Chuẩn bị lời nguyện tín hữu và dẫn lễ: Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ).

Đọc Sách Thánh:

Bài đọc 01:

Ông Ly (Gh.Augustinô Huy)         

Bài đọc 02:

Bà Thủy (BTV)

Lời nguyện Tín hữu:

Ông Hưng (Gh.Anrê Trông)

Dâng lễ:

Dâng hương: Ông Tuấn (Gh.Đaminh Khảm)

Bánh rượu: Ô.Bá (Gh.GiuseKhang) +Ô.Đạo (Gh.EmmanuelTriệu)

Hoa nến: do Ban Phụng vụ mời.

Tập dâng lễ: 19g30 tối thứ sáu 03/06/2016 tại Núi Đức Mẹ.

 

* Hội Legio + Đoàn Phan Sinh + Giới Lão Thành: phân công hội viên quét dọn vệ sinh tại Núi Đức Mẹ vào sáng thứ bảy để chuẩn bị cho Thánh lễ chiều và thu dọn vệ sinh sau Thánh lễ.

* Giới Người mẹ: sáng thứ bảy phân công quét dọn vệ sinh trong nhà thờ và hành lang để chuẩn bị cho các Thánh lễ Chúa nhật.

* Giới Người mẹ: xin oi trong Thánh lễ Bổn mạng.

* Giới Người cha:

– Trải thảm đỏ tại Núi Đức Mẹ.

– Sắp xếp chỗ ngồi cho đoàn rước + cộng đoàn (xin thu dọn sau Thánh lễ).

– Phân công thành viên bắt kinh đầu lễ.

– Phụ trách chiêng trống.

* Ca đoàn: phân công hát trong Thánh lễ.

* Ban Trật tự: phụ trách trật tự đoàn rước và giữ xe.

* Ban Ánh sáng: phụ trách ánh sáng tại Núi Đức Mẹ.

* Ban Âm thanh: phụ trách âm thanh trong Thánh lễ.

* Ban Lễ sinh: phụ trách công việc như thường lệ.

 

Ghi chú: Sau Thánh Lễ, kính mời Quý chức trong HĐMVGX về Hội trường để liên hoan mừng Bổn Mạng.

 

     KHÁN                                             TM/Hội Đồng Mục vụ Giáo Xứ Chính Tòa

     Cha Quản xứ                                                       Phó ban

 

 

 

Phaolô Maria Trần Quốc Việt                               FX. Nguyễn Văn Hiến