Chính Tòa: Thông báo Số 33/TB/GXCT/2015 Chúa Nhật 11 Thường Niên – Năm B

  1. CN 14/6, mMừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Bổn mạng của Giáo xứ Chính Tòa. Thánh Lễ lúc 05g15 có rước kiệu Thánh Tâm. Xin mời Cộng đoàn tập trung lúc 04g30 tại Núi đá Đức Mẹ để chuẩn bị đoàn kiệu; và trong ngày mừng Bổn mạng này, giáo xứ Chính Tòa sẽ Chầu Thánh Thể. Giờ Chầu được bắt đầu lúc 11g00 CN 14/6. Các phiên Chầu như sau :

Từ 11g00- 11g30 : CĐ Emmanuel phụ trách.

Từ 11g30- 12g30 : Hội Legio phụ trách.

Từ 12g30- 13g30 : Dòng Phaolô phụ trách.

Từ 13g30- 14g45 : Các ca đoàn phụ trách.

Xin mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ sắp xếp để tham dự ít là một giờ  Chầu.

2. Trong Thánh lễ 08g00 CN 14/6,sẽ có nghhi thức Tuyên Xưng Đức Tin cho các em lớp 10 Giáo lý trong Giáo xứ. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho các em.

3. Từ thứ hai 14/6 đến thứ bảy 20/6, giáo họ Emmanuel Triệu phụ trách phụng vụ.

4. Lễ Kính Thánh Antôn, Quan Thầy của Đoàn Phan Sinh được cử hành vào lúc 17g00 thứ hai 15/6/2015. Xin Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện.

5. Vào lúc 19g30 thứ hai 15/6/2015, Giáo họ Augustinô Huy Tĩnh tâm; và Lễ kính Thánh Augustinô Phan Viết Huy, quan thầy của Giáo họ Augustinô Huy sẽ được cử hành lúc 17g00 thứ ba 16/6/2015. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện

6. Thứ năm 18/6, giáo xứ Chầu Thánh Thể sau lễ chiều. Giới Người Cha phụ trách.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng