Chính Tòa: Thông báo Số 32TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm A

  1. Chúa Nhật 04/6 sau lễ Thiến Nhi có rửa tội cho các em nhỏ.
  2. Vào lúc 15g00 Chúa Nhật 04/6 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Lễ Trọng, Thánh Lễ Đồng Tế do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự. Xin mời cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  3. Từ thứ hai 05/6 đến thứ bảy 10/6 giáo họ Phêrô Lựu trực phụng vụ.
  4. Thứ năm 08/6 sau thánh lễ 17g15 có giờ Chầu Mình Thánh do hội Legio phụ trách.
  5. Trong Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu, giáo xứ tổ chức đọc kinh Kính Lòng Thương Xót Chúa vào lúc 15g00 thứ sáu hằng tuần tại nhà thờ. Kính mời cộng đoàn sốt sắng tham dự.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng