Chính Tòa: Thông báo Số 31/TB/GXCT/2015 Chúa Nhật 10 Thường Niên – Năm B

  1. Từ thứ hai 01/6 đến thứ bảy 06/6, giáo họ Anê Thành phụ trách trực phụng vụ.
  2. Mời các chị giới Người Mẹ tham dự buổi họp thường kỳ vào lúc 19g30 tối thứ hai 01/6.
  3. Thứ năm đầu tháng 04/6 vào lúc 19g30 giáo xứ Chầu Thánh Thể, ban Phụng vụ phụ trách.
  4. Chúa nhật 07/6 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ. Xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy 06/6.
  5. Hội BAXH-Caritas giáo xứ Chính Tòa xin thông báo:

 * Chương trình khám mổ mắt, thay đục thủy tinh thể được tiếp tục tại Bệnh viện Thái Bình Dương-Hội An. Những ai có nhu cầu xin ghi tên tại văn phòng giáo xứ trước ngày 08/6 để lập danh sách khám sàng lọc ban đầu. Chương trình này được mở rộng cho tất cả mọi người không kể lương, giáo.

 * Chương trình hỗ trợ mổ tim cho bệnh nhân thuộc độ tuổi từ 16 đến 45 tuổi thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Xin đăng ký tại Văn phòng giáo xứ.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng