Chính Tòa: Thông báo Số 30TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm A

  1. Từ thứ hai 22/5 đến thứ bảy 27/5 giáo họ Phaolô lộc trực phụng vụ.
  2. Thứ năm 25/5 sau thánh lễ17g00 có giờ Chầu Mình Thánh do Giới Trẻ phụ trách.
  3. Thứ bảy 27/5 vào lúc 16g00 có rước kiệu bế mạc Tháng Hoa tại Núi Đá do Ban Giáo Lý phụ trách.
  4. Giáo xứ có tổ chức cho giáo dân hành hương Trà Kiệu ngày 31/5, ai muốn đi xin đăng ký với anh Ngọc trật tự từ ngày thứ hai 22/5 vào lúc 16g-18g trước phòng Bác Ái Vinh Sơn.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng