THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI

12/6/2022

  1. Trong thánh lễ Thiếu Nhi 08g00 ngày 12/6 sẽ có  nghi thức Tuyên Xưng Đức tin của 33 học sinh khối Tuyên Xưng Đức Tin. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  2. Từ thứ Hai 13/6 đến thứ Bảy  18/6. Giao họ Anrê Trông phụ trách trực phụng vụ.
  3. Thứ Hai 13/6 Lễ Nhớ Thánh Antôn Padova quan thầy của cha Nguyên Tổng Đại Diện Trần Văn Trường, cha phó Lâm Trọng Thi, Đoàn Phan Sinh Chính Tòa Đà Nẵng và 140 giáo dân, Thánh Augustinô Phan Viết Huy bổn mạng của giáo họ Augustinô Huy. Thánh lễ mừng kính Thánh Antôn và Thánh Augusstinô Huy sẽ được cử hành trọng thể lúc 05g00 thứ Hai 13/6,  xin cộng đoàn  hiệp ý cầu nguyện và lúc 19g30 cùng ngày đọc kinh kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima do Hội Legio phụ trách, xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  4. Thứ năm 16/6 sau thánh lễ 17g15 có Giờ chầu Thánh Thể do chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân phụ trách.