Chính Tòa: Thông báo Số 30TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật 7 Phục Sinh: Chúa Thăng Thiên – Năm B

  1. Chúa nhật 13/5 vào lúc 19g30’ đọc kinh kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima do Hội Legio phụ trách, xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  2. Từ Thứ Hai 14/5 đến Thứ Bảy 19/5 Giáo Họ Micae Hy trực Phụng vụ.
  3. Thứ Hai 14/5 Lễ Kính Thánh Matthia Tông Đồ, Bổn mạng của 03 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  4. Thứ Năm 17/5 sau thánh lễ 17g30’ có giờ Chầu Mình Thánh do Hội Bác Ái Vinh Sơn phụ trách.
  5. Thứ Bảy 19/5 vào lúc 17g30’ dâng hoa tôn vinh Mẹ và Thánh Lễ tại Núi Đá do Giới Trẻ phụ trách.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng