THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

05/6/2022

  1. Chúa Nhật  05/6 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ.
  2. Thứ Hai 06/6 Lễ Kính Đức Maria Mẹ Hội Thánh, thánh lễ được cử hành trọng thể lúc 05g30 sáng tại Núi Đá Lộ Đức do Đức Cha Giuse chủ sự. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  3. Thứ Năm 09/6 sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do Ban Phụ Huynh Giáo Lý phụ trách.
  4. Thứ sáu 10/6 vào lúc 19g30 kính mời toàn thể cộng đoàn đến nhà thờ để tham dự buổi đúc kết những  ý kiến đóng góp của cộng đoàn về giáo hội hiệp hành. Xin cộng đoàn tham gia đông đủ.
  5. Thứ Bảy 11/6 lễ nhớ thánh Banaba tông đồ quan thầy 01 của giáo dân xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.