Chính Tòa: Thông báo Số 29TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm B

 

  1. Chúa nhật 06/5 sau Lễ Thiếu Nhi có Rửa Tội cho Các Em Nhỏ.
  2. Từ Thứ Hai 07/5 đến Thứ Bảy 12/5 Giáo họ Phêrô Lựu trực Phụng vụ.
  3. Thứ Năm 10/5 sau Thánh lễ 17g30’ có giờ Chầu Mình Thánh do Ban Thăng Tiến Hôn Nhân phụ trách.
  4. Thứ Bảy 12/5 vào lúc 17g30’, dâng hoa tôn vinh Mẹ và Thánh Lễ tại Núi Đá do Ban Thăng Tiến Hôn Nhân phụ trách.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng