Chính Tòa: Thông báo Số 29TB/GXCT/2015-2016 Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm C

  1. Chúa Nhật 01/5 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ.
  2. Chúa Nhật 01/5 kỷ niệm cung hiến Thánh đường Chính Tòa Đà Nẵng, Thánh lễ đồng tế lúc 17g00 sẽ do Đức giám mục giáo phận chủ sự. xin mời anh chị em tham dự.
  3. Từ thứ hai 02/5 đến thứ bảy 07/5: Giáo họ Anê Thành phụ trách trực phụng vụ.
  4. Mời các chị Giới Người Mẹ tham dự buổi họp thường kỳ vào lúc 19g30 tối thứ hai 02/5.
  5. Thứ ba 03/5 Lễ Kính 2 Thánh Tông đồ Philipphê và Giacôbê. Giáo xứ chúng ta có 34 giáo dân mang tên Thánh Philipphê và 47 giáo dân mang tên thánh Giacôbê, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và vào lúc 10g00 sẽ có Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Kim Khánh 02 cha JB Nguyễn Duy Lượng và Cha Phêrô Vũ Văn Khóa, Mừng Ngân Khánh cha Phaolô Maria Trần Quốc Việt. Xin mời cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  6. Thứ năm 05/5 giáo xứ có 4 phiên Chầu

*Phiên 1 : từ 17g30-18g30 Giáo Trẻ phụ trách.

*Phiên 2 : từ 18g30-19g30 giáo họ Micae Hy phụ trách.

*Phiên 3 : từ 19g30-20g30 Hội Legio phụ trách.

*Phiên 4 : từ 20g30-21g30 Giáo Họ Augustino Huy phụ trách.

  1. Thứ bảy 07/5 vào lúc 17g00 lễ tôn vinh Mẹ tại Núi Đá do Giới Người Cha phụ trách. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  2. Kính mời các anh chị được phân công đọc thánh thư đến nhà xứ nhận lịch phân công tháng 5.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng