Chính Tòa: Thông báo Số 27TB/GXCT/2015-2016 Chúa Nhật 4 Phục Sinh – Năm C

  1. Chúa Nhật 4 Phục Sinh: Lễ Chúa Chiên Lành cầu cho ơn Thiên Triệu linh mục và tu sỹ, nên tiền oi hôm nay được dành cho Quỹ ơn Thiên Triệu. Xin cộng đoàn rộng tay quan tâm.
  2. Thánh Lễ Thiếu Nhi lúc 8g00 sáng sẽ do Đức Tân Giám Mục giáo phận chủ sự.
  3. Từ thứ hai 18/4 đến thứ bảy 23/4: Giáo họ Micae Hy phụ trách trực phụng vụ.
  4. Thứ năm 21/4 sau thánh lễ 17g có giờ Chầu Mình Thánh do đoàn Phan Sinh phụ trách.
  5. Có khóa giáo lý dự tòng ban ngày dành cho những người không thể dự lớp ban tối. Xin mời gặp cha phụ tá Antôn Lâm Trọng Thi trong tuân này để xêp lịch học.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng