Chính Tòa: Thông báo Số 24/TB/GXCT/2015 Chúa Nhật 3 Phục Sinh – Năm B

  1. Từ thứ hai 20/4 cho đến chiều thứ bảy 25/4, Gh Đaminh Khảm phụ trách trực phụng vụ.
  2. Thứ năm 23/4 Giáo xứ Chầu Thánh Thể, hội Legiô phụ trách.
  3. Thứ bảy 25/4 vào lúc 17g00 khai mạc Tháng Hoa tại Núi Đá do giới Người Mẹ phụ trách.
  4. Chúa nhật 26/4 Lễ Chúa Chiên Lành Cầu cho ơn Thiên Triệu Linh Mục và Tu Sĩ nên tiền oi trong các Thánh Lễ đều dành cho quỹ Ơn Thiên Triệu. Xin cộng đoàn rộng tay đóng góp.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng