Chính Tòa: Thông báo Số 23TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật 2 Phục Sinh – Năm B

  1. Chúa Nhật II PS, 08/4. Lễ Kính Lòng Thương Xót. Buổi Sáng: Các Thánh lễ như thường lệ. Buổi Chiều chỉ có 01 Thánh lễ lúc 17g 00’ tại Lễ đài do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự.
  2. Chúa Nhật 08/4, các em Thiếu nhi không học giáo lý. Thánh lễ 08g00’ như thường lệ. Lúc 09g00’ sẽ có rửa tội cho các em nhỏ.
  3. Thứ Hai 09/4 Lễ Truyền Tin-Lễ Trọng, Thánh lễ được cử hành vào lúc 17g30’ tại Núi Đá do Hội Legio phụ trách.
  4. Từ Thứ Hai 09/4 đến Thứ Bảy `14/4, Giáo Họ Giuse Khang trực Phụng vụ.
  5. Sáng Thứ Hai 09/4, kính mời các Ban Ngành được phân công trong việc tổ chức Đại Lễ Phục Sinh đến nhà thờ để thu dọn.
  6. Kính mời Giáo dân Giáo họ Phêrô Lựu tham dự buổi tĩnh tâm lúc 19g30’ Thứ Ba 10/4 để mừng Lễ Bổn Mạng Giáo Họ. Lễ Kính Thánh Phêrô Lựu được cử hành lúc 05g00’ Thứ Tư 11/4. Xin Cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  7. Thứ Năm 12/4 sau Thánh lễ 17g30’ giáo xứ Chầu Thánh Thể do Giới Trẻ phụ trách.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng