Chính Tòa: Thông báo Số 22TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A

  1. Chúa Nhật, 02/4 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ.
  2. Từ thứ 2 (03/4) đến thứ 7 (03/4), giáo họ Anê Thành trực phụng vụ, Và lúc 19g30 thứ hai (06/4), mời giáo dân giáo họ Phêrô Lựu đến Nhà thờ để dự buổi Tĩnh Tâm mừng Bổn mạng giáo họ mình.
  3. Thứ ba 04/4, lúc 17g00 lễ Kính Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, Bổn mạng GH Phêrô Lựu.
  4. Thứ năm 06/4 sau thánh lễ 17g00 có giờ Chầu Mình Thánh do Ban Phụng Vụ phụ trách. Và lúc 19g00 có Phiên sám hối cuối cùng tại Nhà Thờ Chính Tòa do Giới Trẻ sắp xếp.
  5. Thứ sáu 07/4 vào lúc 19g30 Gẫm Đàng Thánh Giá do Giới lão Thành và Bác Ái Vinh Sơn phụ trách.
  6. Chúa nhật 09/4 Lễ Lá, có 02 Thánh Lễ rước kiệu Lá :

– Sáng lúc 5g00, do Cha Quản xứ chủ sự

– Chiều lúc 14g45 do Đức TGM Leopoldo Gierlli đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam và Đức Giám mục Giuse đồng chủ sự.

Xin Cộng đoàn sắp xếp tham dự. Các Thánh lễ lúc 08g00, 10g00, 17g00 và 18g30 vẫn như thường lệ.

  1. Các đêm: Chúa Nhật (09/4), thứ hai (10/4) và thứ ba (11/4). Vào lúc 19g30 có Than Kinh Lễ Đèn.
  2. Chương trình Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh xin cộng đoàn xem trên bảng niêm yết hoặc website giaoxuchinhtoadanang.org.
  3. Lúc 19g30 thứ ba (04/4), kính mời trưởng phó 12 giáo họ và trưởng phó các giới ban ngành đến nhà xứ để dự họp bàn về Đại Lễ Thiên Chúa Phục Sinh năm 2017. (Thông báo này thay cho giấy mời).

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng